Lid worden

Uit de statuten: ‘Het lidmaatschap staat open voor in Nederland wonende natuurlijke personen die uit hoofde van hun beroep technisch onderzoek verrichten naar aanleiding van verkeersongevallen en daarover als deskundige rapporteren of wetenschap bedrijven op het gebied van verkeersongevallenonderzoek.’ Daarnaast is er een buitengewoon lidmaatschap.

De vereniging kent statuten en een huishoudelijk reglement. De bijdrage voor het lidmaatschap wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De bijdrage is € 190. Een deel van de contributie wordt afgedragen aan de Europese vereniging voor ongevallenonderzoek en ongevallenanalyse, EVU. Elk lid van EVU Nederland is daarmee ook lid van de Europese vereniging. Het lidmaatschap geeft onder andere toegang tot een database van vakliteratuur en botsproeven en biedt korting op vakgerelateerde diensten, symposia en software.

U kunt het lidmaatschap aanvragen door onderstaand formulier in te vullen of dit formulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar EVU Nederland, Postbus 7030, 6050 AA Maasbracht.

Aanmeld formulier

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als lid.

Het gewone lidmaatschap staat open voor personen die uit hoofde van hun beroep technisch onderzoek verrichten naar aanleiding van verkeersongevallen en daarover als deskundige rapporteren of wetenschap bedrijven op het gebied van verkeersongevallenonderzoek.

Buitengewoon lidmaatschap
Voor anderen, die de doelstelling van de vereniging onderschrijven en een constructieve bijdrage ter ondersteuning van de vereniging kunnen leveren, is er een buitengewoon lidmaatschap. Het bestuur van de vereniging besluit over de toelating van nieuwe leden. Met het oog op die beslissing wordt u verzocht om de onderstaande gegevens in te vullen. Desgewenst kunt u een lid van de vereniging als referent opgevenSoort lidmaatschap