Commissies

Het bestuur van EVU Nederland wordt gevormd door:

Voorzitter: A.C.E. Spek voorzitter@evu-nl.org

Secretaris: W.T.L. Kleijnen — secretaris@evu-nl.org

Penningmeester: W. Baan Hofman — penningmeester@evu-nl.org

Vertegenwoordiger België: Th. Wittezaele - info@wittezaele.be