Congressen

EVU Nederland werd opgericht in 2011 als volwaardige vereniging voor ongevalsanalisten, voortkomend uit het ‘dakverband’ EVU HQ de welke sinds de jaren ’90 werd opgericht.

EVU Nederland organiseert op jaarlijkse basis symposia, afgewisseld met een Fieldday, een meer praktisch gerichte dag waarop de leden zelf het een en ander kunnen vaststellen.

Het EVU Nederland symposium en/of de fieldday heeft als doel om te dienen als hét platform waar het vakgebied "Verkeersongevallenanalyse" zich treft met schaderegelaars, toedrachtonderzoekers, juristen bij o.a. verzekeraars, advocatenkantoren, letselschadebureaus, strafrechtadvocaten, openbaar ministerie, de rechtspraak, rechtshulpverleners, enzovoort…kortom iedereen die zich bezig houdt met de (juridische) beoordeling van de schuldvraag en afwikkeling van de gevolgen van een verkeersongeval.

In samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut organiseert EVU Nederland ringonderzoeken onder haar leden.

EVU Nederland organiseert daarnaast discussiebijeenkomsten, seminars en bedrijfsbezoeken voor haar leden.
 1. November 2011

  Op 30 november 2011 hield EVU Nederland een symposium over het verkeersongevallenonderzoek in Nederland. Het symposium was toegespitst op de bijdrage van het technisch onderzoek aan de civielrechtelijke afhandeling.
 2. November 2012

  Op 14 november 2012 hield EVU Nederland een symposium, gericht op verzekeringsfraude in het verkeer met als titel: “Opzetaanrijding; Fraudeherkenning & onderzoek, een zaak van deze tijd".
   
 3. November 2013

  Op woensdag 20 november 2013 werd alweer het 3e EVU symposium gehouden. Dit symposium stond in het teken van letselschade in het verkeer.
   
 4. September 2014

  Op vrijdag 19 september 2014 stond een meer praktisch gericht symposium op het programma, dat in het teken stond van de voertuigelektronica en aanverwante apparatuur. Vanwege het praktische karakter, waarbij maar liefst 4 botsproeven werden gehouden, werd deze dag ook EVU-Fieldday genoemd.
   
 5. September 2016

  Het EVU Symposium 2016 stond in het teken van het voorkomen dat het mis gaat - de huidige stand van zaken op het gebied van intelligente systemen, het autonoom rijden en de verwachtingen voor de toekomst.
   
 6. Oktober 2017

  EVU-NL organiseerde het 26e jaarcongres van de Europese vereniging EVU. Dit internationaal congres vond plaats op 19 tot 21 oktober 2017 in Haarlem.